Seznam stavb

Vrsta stavbe: Stavba za vzgojo in izobraževanje
Stanje: Zgrajena stavba.
Energijska karakterizacija stavbe: Stavba pretežno koristi obnovljive vire energije.

V Marlesu se ob tem projektu lahko pohvalijo, da so bila v predvidenih šestih mesecih izvedena prav vsa dela; od gradbenih del do zaključnih faz notranje opreme in postavitve igral. Montažni vrtec ima tako kar 2.110 kvadratnih metrov neto površine, poleg tega pa še 168 kvadratnih metrov veliko teraso in 15 kvadratnih metrov paviljona. Objekt v obliki črke U ima pritličje in mansardo, ob njem sta osrednje igrišče in parkirišče. Zemljišče vrtca meri 8.374 kvadratnih metrov, celotna investicija, skupaj z nakupom zemljišč, pa je bila vredna nekaj več kot 3,0 milijona evrov, ki jih je v celoti zagotovila občina. Velika prednost vrtca so gotovo skrbno izbrani materiali, ki ga uvrščajo med visoko učinkovite nizkoenergijske vrtce. Vrtec je zgrajen iz okolju prijaznih in toplotno dobro izolativnih materialov, saj je celotna konstrukcija in izolacija objekta izdelana iz lesa in lesno izolacijskih plošč. Za ogrevanje in hlajenje uporablja napredne, energijsko učinkovite tehnologije, kar bo trend pri gradnje novih objektov tudi v prihodnje.

Vrsta stavbe: Enodružinska hiša
Stanje: Zgrajena stavba.
Energijska karakterizacija stavbe: Skoraj ničenergijska ali aktivna stavba., Nizkoenergijska stavba., Nizkoenergijska stavba, ki je pridobila subvencijo Eko sklada., Stavba pretežno koristi obnovljive vire energije., Primer dobre prakse na področju URE ter OVE, katerega ni mogoče ovrednotiti z merljivimi količinami.

Iz zemeljskih globin neprestano kroži proti površju toplota – približno 0,7 kWh na m2 letno. Za neposredno uporabo je ta vrednost preveč nizka. Nizko potencialno toploto je možno zajemati na primer s pomočjo zemeljskih registrov, ali sond, in jo potem preko toplotne črpalke dovajati v hišo. Popolnoma drugačno (in bistveno cenejšo) pot je izbral luksemburški znanstvenik, raziskovalec in fizik dipl. ing. Edmond D. Krecké. Na podlagi njegovih patentov je podjetje DULC d.o.o. z lastnim razvojem prišlo do izpopolnjenega sistema, ki smo ga imenovali SOLINTERRA. Način, na kateri sistem izkorišča podpovršinsko zemeljsko toploto ter soncno toploto, bomo razložili na ogledu hiše.

Vrsta stavbe: Večstanovanjska stavba
Stanje: Zgrajena stavba.
Energijska karakterizacija stavbe: Pasivna stavba, ki je pridobila subvencijo Eko sklada., Stavba pretežno koristi obnovljive vire energije.

arhitektura: Darja Valič udia, Albina Kindlhofer udia

Naročnik je želel izgraditi nadomestni objekt, saj obstoječi ne zadošča potrebam družine ter ga ni smotrno prenoviti. Objekt mora zagotavljati ločeno bivanje dveh generacij. Večje stanovanje, namenjeno mlajši družini in manjše stanovanje za starše. Dnevno bivalni prostori naj bodo povezani z vrtom, hiša naj izkorišča ugodno lego parcele, ki omogoča odpiranje na jug. Posebna pozornost naročnika je posvečena zahtevi po energetsko varčni gradnji. Vzor je t.i. pasivna hiša.

Obstoječ objekt, namenjen rušenju, stoji na južnem robu zemljišča ob glavni cesti. Nadomestno hišo pa postavimo na severni del parcele in tako omogočamo odpiranje na jug.

Načrte za pasivno hišo R v Domžalah smo dokončali leta 2008, takrat in nato v času izvedbe do leta 2012 pa smo načrtovali še opremo in zunanjo ureditev.

Vrsta stavbe: Enodružinska hiša
Stanje: Zgrajena stavba.
Energijska karakterizacija stavbe: Nizkoenergijska stavba, ki je pridobila subvencijo Eko sklada., Stavba pretežno koristi obnovljive vire energije.

Ko je prišel čas, da otroci odletijo iz gnezda, se je aktiven, športno usmerjen par najlepših let odločil, da proda svojo preveliko hišo in se preseli. Izbrala čudovito lokacijo ob vznožju Kamniških planin na robu vasi.

Na podlagi preteklih izkušenj in življenske vizije, sta si postavila za cilj majhen a prostoren, ter lahko obvladljiv dom. Dom, ki bo zdrav, trajnostno naravnan in energetsko učinkovit. Takšen, ki bo prijeten za bivanje, in ki bo podpiral njun aktiven življenski slog.

Vrsta stavbe: Stavba za vzgojo in izobraževanje
Stanje: Zgrajena stavba.
Energijska karakterizacija stavbe: Stavba pretežno koristi obnovljive vire energije.

V vrtcu naj se arhitektova igra s prostorom zlije z igro otroka. Prostore vrtca smo oblikovali tako, da kot dlani objemajo otroka, prostori vrtca objemajo igrišče na sredini, ter tvorijo varen topel prostor in ambient. Prostori prve starostne stopnje otroka skoraj povsem objamejo, medtem, ko je objem za otroke druge starostne stopnje manj zaprt in že nakazuje, da bo otrok, ko bo čas odkorakal v odprti širni svet. Upamo, da ga bo občutek topline in varnosti, ki ga je bil deležen v vrtcu, spremljal vse življenje.

Vrsta stavbe: Stavba za vzgojo in izobraževanje
Stanje: Zgrajena stavba.
Energijska karakterizacija stavbe: Nizkoenergijska stavba., Stavba pretežno koristi obnovljive vire energije.

Stavba vrtca poteka ob robovih zazidalnega območja in obdaja centralno igrišče. Kontinuirana prostorska zanka se iz severnega igrišča preko široke zelene klančine dvigne na nivo nadstropja ter kot zvezno vzpenjajoča streha vzhodne, južne in zahodne lamele postopoma zaokroži okrog atrija na nivo strehe 2. nadstropja. V zaključku se izteče kot pergola nadkritega igrišča na strehi objekta. Zasnova vrtca velikosti 4.300 m2 zagotavlja občutek varnosti in povezanosti vseh 20 oddelkov vrtca.

Vrsta stavbe: Javna stavba
Stanje: Zgrajena stavba.
Energijska karakterizacija stavbe: Nizkoenergijska stavba., Stavba pretežno koristi obnovljive vire energije.

Mladinski hotel »Punkl« v Ravnah na Koroškem je nizkoenergijski objekt in je v celoti zgrajen iz lesa. Umeščen je v brežino nad osnovno šolo Prežihovega Voranca, zahodno od ceste na Čečovje, med obstoječe garaže in Center za socialno delo. V neposredni bližini je območje športnega parka, ki je izjemno lepa krajinska celota. Povezuje različne vsebine, od izobraževanja, knjižnice, športnih objektov in zunanjih športnih površin. Nov mladinski hotel Punkl bo ustrezno dopolnil obstoječe vsebine športnega parka s prenočitvenimi kapacitietami za športnike in druge obiskovalce ter popotnike, s primerno vsebino pa bi lahko postal dodatni generator dogajanja v območju športnega parka. Hostel je zgrajen iz križno lepljenih lesenih plošč in ima tudi leseno fasado iz vertikalnih lamel. Vsi ostali materiali so podrejeni prezentaciji lesenih volumnov in poti svetlobe skozi objekt.

Vrsta stavbe: Enodružinska hiša
Stanje: Zgrajena stavba.
Energijska karakterizacija stavbe: Nizkoenergijska stavba., Stavba pretežno koristi obnovljive vire energije.

Nizkoenergijska lesena masivna montažna hiša v obliki črke L stoji na koncu stanovanjskega niza, kjer se odpira razgled na travnike in gozdove. Klet je namenjena spremljevalnim prostorom. Pritličje sestavljata poslovni del in bivalni prostori, ki se odpirajo na vrt. Nadstropje je spalno, iz glavne spalnice je možen izhod na teraso, ki obenem predstavlja ravno streho nad pritličnim bivalnim delom. Moderni zasnovi piko na i doda fasada v kombinaciji macesnovih lamel in ometa zemeljske rjave barve.

Vrsta stavbe: Drugo
Stanje: Zgrajena stavba.
Energijska karakterizacija stavbe: Stavba pretežno koristi obnovljive vire energije.

Eko apartmaji Ortenia se nahajajo na hribu nad vasjo Podčetrtek. Lokacija ob robu gozda je ločena od vaške poselitve in omogoča zanimive poglede na grajski hrib in grad Podčetrtek. Stavba je vstavljena v teren, nizka in strukturirana v manjših kubusih kar jo harmonično vključuje v naravo. Velike steklene površine in vrt apartmajev ustvarjajo povezavo z naravo in simbiozo zunanjega in notranjega bivalnega prostora.

Za gradnjo so večinoma uporabljeni naravni materiali, ki so zdravi, nudijo bivalno ugodje in imajo nizkek ogljični odtis, kar zmanjšuje onesnaževanje okolja. Materiali prepuščajo toploto počasneje, kar omogoča boljšo toplotno stabilnost stavbe. Izvedena je difuzijsko odprta gradnja, kjer vsi naravni materiali paro sprejmajo in jo oddajajo v prostor, kar ustvarja zdrave pogoje bivanja.

Za nadzemni del stavbe so uporabljeni naravni konstrukcijski in vidni materiali, kletni delno vkopani del pa je zidan klasično. Apartmaji so zgrajeni iz lesene nosilne konstukcije, ki je izolirana z izolacijo iz celuloznih vlaken. V notranjosti je na zidovih in stropovih glineni omet, ki uravnava vlago v prostoru. Fasada je obložena z lesom.

V delno vkopani kleti stavbe so skupni prostori: wellness z dvema savnama, večnamenski prostor, vinska klet, recepcija in fitness. V pritličju je 6 apartmajev tipa studio za 2-4 osebe, ki so po dva razdejeni v 3 kubuse. Vsi apartmaji imajo pogled na grad in okolico ter pogled na vrt z lastno teraso.

Eco apartmaji Ortenia so se prvi v Sloveniji uvrstili v združenje Eco hotels certified.

Vrsta stavbe: Enodružinska hiša
Stanje: Zgrajena stavba.
Energijska karakterizacija stavbe: Pasivna stavba, ki je pridobila subvencijo Eko sklada., Stavba pretežno koristi obnovljive vire energije.

Zidana enodružinska hiša, z bivalnimi prostori v treh etažah: klet + pritličje + mansarda. Hiša je delno vkopana in ima večino vgrajenih oken obrnjenih na jug. Ogrevanje je kombinirano, in sicer toplozračno preko prezračevanja ter s sistemom talnega gretja v obeh kopalnicah. Na dvokapni strehi so nameščeni sprejemniki sončne energije za pripravo tople vode. Prezračevanje poteka preko centralnega sistema z izkoriščanjem odpadne toplote zraka v kombinaciji s toplotno črpalko na odpadni zrak. Pri razsvetljavi je uporabljena večinoma LED tehnologija. Vgrajena je mala čistilna naprava za pet oseb, ki zadosti vsem potrebam uporabnikov.

Supported by Intelligent Energy Europe

Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno njeni avtorji. Stališča, navedena na tej spletni strani, niso nujno enaka stališčem Evropske komisije. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi uporabe informacij, zapisanih na tej spletni strani. Če ni navedeno drugače, so avtorske pravice za tekstovno in grafično vsebino spletne strani last izdajatelja.